herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W sobotę 24 lutego 2024 r. druhny i druhowie zrzeszeni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ognicy spotkali się na zebraniu sprawozdawczym. Gośćmi byli Paweł Wróbel - Wójt Gminy Widuchowa i komendant gminny dh Mariusz Gralak. Wójt Wróbel podziękował strażakom za ich zaangażowanie i niezawodność oraz za wspieranie wszelkich inicjatyw dziejących się w miejscowości i gminie.
Po przedstawieniu wymaganych sprawozdań wszyscy zebrani udzielili absolutorium zarządowi jednostki.

Wpisany przez: Mariusz Gralak