herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 27 lutego 2024 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędą się obrady LX Sesji Rady Gminy Widuchowa.

Porządek obrad
1.
Otwarcie LX Sesji Rady Gminy.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LIX Sesji Rady Gminy.

Sprawozdania i informacje
5.
Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 30 stycznia 2024 r. do 27 lutego 2024 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.
6. Informacja Wójta Gminy Widuchowa z realizacji postanowień Uchwały Nr V/43/2003 Rady Gminy Widuchowa z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych ich najemcom.
7. Informacja Wójta Gminy Widuchowa z wykonania postanowień art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podjęcie uchwał
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2024.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfińskiego w roku 2024.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Widuchowa oraz jej jednostkom organizacyjnym.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Widuchowa na 2024 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Gminą Gryfino w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Widuchowa.

Interpelacje, zapytania, wnioski
13.
Interpelacje i zapytania radnych.
14. Informacje o odpowiedziach udzielonych na interpelacje i zapytania.
15. Wolne wnioski.
16. Ustalenie terminu LXI Sesji Rady Gminy Widuchowa.
17. Zamknięcie obrad.

Wpisany przez: Mariusz Gralak