herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
Stan drogi od Polesin w stronę Chojny od dłuższego czasu nie jest w "najlepszym stanie" można powiedzieć, że jest wręcz dramatyczny. Rok temu w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie oraz Nadleśnictwem Chojna złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania tej inwestycji z tzw. funduszu leśnego. Niestety nie uzyskał on jednak akceptacji.
Dziś  tj. 15 lutego 2024 r. w siedzibie Nadleśnictwa Chojna podpisano ponownie list intencyjny w tej sprawie, który jest obligatoryjnym załącznikiem do wniosku. Podpisy po listem złożyli w imieniu Zarządu Powiatu Gryfińskiego: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski i Henryk Kaczmar - członek Zarządu, Barbara Rawecka - Burmistrz Gminy Chojna, Paweł Wróbel - Wójt Gminy Widuchowa oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Chojna Sylwan Barcz.
Po złożeniu wniosku do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, która przekaże go dalej do Warszawy  pozostaje nam trzymać kciuki za pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Wpisany przez: Mariusz Gralak