herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie informuje, że ogłoszony został XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym.
Tegoroczna edycja Konkursu pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” oznacza, że prace plastyczne dzieci powinny obrazować wiedzę, którą zdobyły uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych – na temat sposobów zapobiegania im zgodnie z tematycznymi kampaniami prewencyjnymi prowadzonymi przez Kasę:
1. „Rola rolnika, by upadku unikał”
2. „Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz”
3. "Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”
4. "Rolniku, nie daj się kleszczom!”
5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”
6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim oraz centralnym i obejmuje dwie grupy wiekowe uczestników: uczniów klas 0-III oraz klas IV-VIII szkół podstawowych.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu pracy do Oddziału) do właściwego dla miejsca zamieszkania Oddziału Regionalnego KRUS tj.:
Oddział Regionalny KRUS w Koszalinie,
ul. Słowiańska 5,
75-846 Koszalin.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Kasy https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-plastyczny-rozpoczety, w jednostkach terenowych KRUS oraz pod nr. tel. 94 34-46-140

Wpisany przez: Mariusz Gralak