herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Nasze stowarzyszenia od wielu lat korzystają z naborów w ramach Program Społecznik, dzięki czemu pozyskują środki na wydarzenia i działania, które wzbogacają ofertę kulturalną gminy. Umowy na realizację zostały podpisane w obecności koordynator regionalnej Małgorzaty Kuncewicz i Paweł Wróbel - Wójt Gminy Widuchowa.

W aktualnym naborze dofinansowanie w wysokości 5000 zł otrzymały trzy projekty:

Gratulujemy pozyskania środków i czekamy na wydarzenia.

Program Społecznik Pomorze Zachodnie

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak