herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

We wtorek 30 stycznia w sali ślubów Urzędu Gminy Widuchowa w obecności radnych oraz sołtysów uroczyście podpisano umowę na „Przebudowę dróg gminnych w Ognicy i Marwicach”.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma DANKOM Daniel Błażkiewicz z Lisiego Pola. Wykonawca ma 12 miesięcy na wykonanie wszystkich prac.
Na to zadanie gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 95% kosztów inwestycji.

Wpisany przez: Mariusz Gralak