herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi rozbudowy rafinerii w Schwedt i złożonym wnioskiem o podwojenie zrzutu do atmosfery dwutlenku siarki, wysłałem pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego w którym proszę o przesłanie szczegółowych informacji w tej sprawie oraz włączenie Gminy Widuchowa jako strony postępowania.
Gmina Widuchowa położona jest w prostej linii o kilka kilometrów od rafinerii i jej mieszkańcy będą szczególnie narażeni na zanieczyszczenia powietrza. Mając pełną świadomość, że zdecydowana większość wiatrów wieje z zachodu, sprawa wydaje się niezwykle niepokojąca.
Dwutlenek siarki to bardzo niebezpieczny gaz, który w dużych ilościach może doprowadzić do zanieczyszczenia powietrza i powodować podrażnienie dróg oddechowych. Jest szkodliwy dla ludzi, zwierząt i roślin. Może także powodować zjawisko tzw. "kwaśnych deszczy". Mając świadomość powagi sytuacji będę Państwa na bieżąco informował o tej sytuacji.
 
Paweł Wróbel
Wójt Gminy Widuchowa
 

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak