herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Informujemy, że Wójt Gminy Widuchowa Zarządzeniem Nr 801/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. i Zarządzeniem Nr 810/2024 z dnia 06 lutego 2024 r. ustalił harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Widuchowa na rok szkolny 2024/2025.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,  na pierwszym etapie postępowania będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 Ustawy z dia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. Na drugim etapie postępowania obowiązują kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XIX/221/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz 1444).

Kryteria - rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązują kryteria określone przez organ prowadzący Uchwałą Nr XIX/222/2017 Rady Gminy Widuchowa z dnia 27 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz 1445).

Kryteria - rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej.


 

Harmonogram

Harmonogram - przedszkole, punkt i oddziały przedszkolne Harmonogram - klasy pierwsze

Kryteria

Kryteria - przedszkole, punkt przedszkolny Kryteria - oddział przedszkolny w szkole Kryteria - klasa pierwsza -- kandydat spoza obwodu

Wpisany przez: Andrzej Stachura