herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Państwo, w związku z ponownym stwierdzeniem w wodzie bakterii z grupy coli, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie w dniu 05 grudnia 2023 roku wydał komunikat w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu w miejscowości Widuchowa, zaopatrującego miejscowości: Widuchowa, Dębogóra i Marwice.
Natychmiast zostały wydane komunikaty informujące o braku przydatności do spożycia oraz stworzony system zastępczej dystrybucji wody, poprzez dowożenie jej beczkami oraz podstawienie zbiorników.
Urządzenia i sieć wodociągowa aktualnie jest dezynfekowana celem przywrócenia właściwej jakości wody.
W związku z powtórzeniem się skażenia wody zażądałem od dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej pobrania próbek wody surowej z dwóch studni głębinowych w celu zlokalizowania problemu.
Na bieżąco zamieszczane będą komunikaty dotyczące dowożenia wody przez straż pożarną oraz ustawiania kolejnych zbiorników z wodą. Proszę również o informowanie sąsiedzkie, gdyż komunikaty internetowe oraz tradycyjne ogłoszenia mogą do wszystkich nie dotrzeć.
Jednocześnie chciałbym przeprosić za niedogodności i prosić o zrozumienie tej trudnej sytuacji.

Paweł Wróbel
Wójt Gminy Widuchowa

Wpisany przez: Mariusz Gralak