herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 28 listopada 2023 r. o godz.8.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na LVI Sesję Rady Gminy Widuchowa

Wpisany przez: Mariusz Gralak