herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Tuż przed Dniem Wszystkich Świętych zgodnie z wcześniejszymi sugestiami mieszkańców na terenie cmentarzy komunalnych ustawione zostały regały na używane znicze oraz stojaki z wyposażeniem niezbędnym do wykonywania prac porządkowych. Mamy nadzieję, że posłużą mieszkańcom przez bardzo długi okres czasu.
Na cmentarzu w Widuchowej powstała również toaleta. Mieści się na tyłach kaplicy i będzie otwarta w czasie pogrzebów oraz w okresie Świąt Wszystkich Świętych.
Niezbędne prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej.

Wpisany przez: Mariusz Gralak