herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 29 września 2023 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na LIV Sesję Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak