herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 30 maja 2023 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Sprawa skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

Wpisany przez: Mariusz Gralak