herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W ślad za informacją otrzymaną od wykonawcy informujemy, że w związku z prowadzeniem prac na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żarczyn na działkach nr 299 i 300 obręb Żarczyn” od 21 marca  do 23 marca 2023 r. będą prowadzone prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa i nawierzchni bitumicznej.
Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o nieparkowanie samochodów przy posesjach i na remontowanej drodze.
Prosimy o pozostawienie samochodów przed remontowaną drogą.
Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Wpisany przez: Mariusz Gralak