herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

14 marca 2023 r. przed południem w Urzędzie Gminy odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzywinie. Prócz władz gminy, przedstawicieli wykonawcy, gościliśmy również Panie z Banku Gospodarstwa Krajowego, Dyrektor Regionalną ds. Inwestycyjnych - Annę Pawlak oraz specjalistkę Katarzynę Korzekwę-Kubiak.
Dotychczasowe dwa kotły opalane paliwem stałym (miał, drewno) zastąpi nowoczesny system C.O. zasilany olejem opałowym. To czysta i efektywna technologia, która z powodzeniem wykorzystywana jest w innych budynkach gminnych. Na zadanie zostało pozyskane dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 85% kosztów całkowitych.
Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 820 526,09 zł złożyła firma TOPINSTAL Mariusz Wiśniewski z Chodzieży.
Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w kwietniu, a nowa kotłownia ma zostać oddana do użytku przed sezonem grzewczym.

Wpisany przez: Mariusz Gralak