herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

ENEA Operator sp. z o.o.  informuje, że aktualne wyłączenia energii elektrycznej na terenie Gminy Widuchowa planowane są w Żarczynie w dniach: 14-15 lutego 2023 r. w godzinach 08:00-14:00.
Wyłączenie dotyczy zabudowań o numerach: 36a, 36b, 38a, 38b, 43a, 43b, 44a, 44b, 47b, 45, 46b, 48a, 48b, 48c, 48d.

Wpisany przez: Mariusz Gralak