herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza


Wójt Gminy Widuchowa ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 718 położonej w Widuchowej przy ulicy Zielonej stanowiącej własność Gminy Widuchowa.
Szczegóły dostępne na stronie www.bip.widuchowa.pl

Wpisany przez: Mariusz Gralak