herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W ślad za informacją otrzymaną od firmy DANKOM Daniel Błażkiewicz informujemy, że w związku z prowadzeniem prac na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żarczyn na działkach nr 299 i 300 obręb Żarczyn” od dnia 25.02.2023 r. zostanie zamknięty przebudowywany odcinek drogi od km 0+000 do km 0+138 (od sklepu p.Białek do bramy wjazdowej spółki Agriza).
W związku z powyższym przejazd dla samochodów ciężarowych i sprzętu rolniczego z gospodarstwa rolnego „Agriza” będzie możliwy jedynie od strony drogi technologicznej do wiatraków od strony miejscowości Żelechowo.

Wpisany przez: Mariusz Gralak