herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa w trosce o bezpieczeństwo osób starszych z terenu Gminy Widuchowa zamierza przystąpić do realizacji programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.
ZACHĘCAMY SENIORÓW DO UCZESTNICTWA W PROGRAMIE !!!
Osoby chętne lub ich opiekunowie proszeni są o kontakt telefoniczny lub osobisty z pracownikami GOPS Widuchowa pod numerem telefonu 91 416 72 55 wew. 43.
Program skierowany jest do osób starszych w wieku 65 lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Program ten składa się z dwóch modułów. W roku 2022 realizowany był moduł I, tj. wsparcie społeczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
W roku 2023 realizowany będzie również moduł II wspierający gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. opieki na odległość mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. To opaski bezpieczeństwa dla seniorów.
Seniorzy, otrzymają specjalne opaski lub inne urządzenia bezpieczeństwa, które 24 godziny na dobę będą kontrolowały ich stan zdrowia.
Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa posiadać będzie:
• przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
• detektor upadku,
• czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
• lokalizator GPS,
• funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
• funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
• funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.
Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Wpisany przez: Mariusz Gralak