herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
Uwaga Mieszkańcy!!! Nie ma konieczności składania nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację składać można co 4 miesiące w przypadku wystąpienia zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na przykład z uwagi na zmianę ilości zużytej wody).

Wpisany przez: Mariusz Gralak