herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Rozpoczęły się prace remontowe w ciągu drogi powiatowej Widuchowa - Lubanowo. Wykonane zostaną trzy nakładki po 400 m każda, łącznie 1,2 km. Koszt zadania wyniósł milion złotych. Starostwo Powiatowe w Gryfinie pozyskało na to zadanie dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 500 tys. zł.

Wytypowano trzy najgorsze odcinki:
- garby „na Lubiczynie”,
- zjazd do Lubicza,
- garby na granicy gminy w stronę Babinka.
Droga Widuchowa - Lubanowo jest jedną z głównych w gminie, a jej stan w większości jest bardzo zły. Największym problemem są „garby” tworzące się na stromych odcinkach. Mieszkańcy zgłaszali problemy już od wielu lat. W końcu doczekali się częściowej naprawy nawierzchni. Udało się to zrobić dzięki współpracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie z Gminą Widuchowa.  Dziś Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wraz z Wójtem Pawłem Wróblem spotkali się, by zobaczyć postęp prac.
Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w piątek zakończy się wykładanie masy bitumicznej.

Wpisany przez: Mariusz Gralak