herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy a jednocześnie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej lokalnych problemów społecznych naszej Gminy. Ankieta niezbędna jest do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Widuchowa. Czynny udział mieszkańców w życiu lokalnej społeczności a tym samym ich zdanie na temat jej funkcjonowania, problemów, potrzeb a także proponowanych rozwiązań jest niezwykle ważne i dostarcza cennej wiedzy, która z kolei posłuży nam do stworzenia rzetelnego dokumentu, który stanowić będzie narzędzie do pracy na kolejne lata.

▶️ Ankieta dostępna pod linkiem: https://gminawiduchowa.webankieta.pl/
 
❎ Ankietę można wypełniać do 21 listopada 2022 r. ❎

Wpisany przez: Mariusz Gralak