herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

28 października 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej ul. Polnej w Widuchowej. Na uroczystym otwarciu gościliśmy:
- Zbigniewa Boguckiego - wojewodę zachodniopomorskiego
- Bartłomieja Wróbla - burmistrza Trzcińska-Zdroju
- radnych Rady Gminy Widuchowa
- Beatę Najmrodzką - właściciela firmy SANBUD z Myśliborza - wykonawcę remontu
- Łukasza Szawaryńskiego - projektanta i inspektora nadzoru
- sołtys Widuchowej Ewę Adamiak oraz członków rady sołeckiej, mieszkańców i pracowników urzędu.

Do pierwotnego projektu remontu ulicy dołożono kompletną przebudowę skrzyżowania z drogą krajową. Nowe skrzyżowanie zwiększyło bezpieczeństwo i znacząco polepszyło widoczność podczas włączania się do ruchu. Po konsultacjach z mieszkańcami i radnymi wykonano także łącznik z DK 31 przy boisku sportowym. Dzięki temu usprawniony będzie dojazd dla mieszkańców i służb komunalnych. Wyraźnie zyskała także estetyka boiska sportowego.
To nie koniec działań w tym rejonie, dzięki tej inwestycji wkrótce gmina wystawi na sprzedaż atrakcyjne działki budowlane przy ul. Polnej.
Remont ulicy Polnej został dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 594 860,78 zł. To 80% kosztów całkowitych. Wkład własny gminy to 148 719,19 zł. Całość zadania zamknęła się w kwocie: 743 575,97 zł.

Wpisany przez: Mariusz Gralak