herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

09 maj
2016

INFORMACJA O TERMINIE, MIEJSCU ORAZ PRZEDMIOCIE OBRAD XII SESJI VII KADENCJI RADY GMINY WIDUCHOWA

W dniu 16 maja 2016 roku (poniedziałek) o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
1. Informacja firmy PERSPEKTIVE S.C. na temat opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Widuchowa”.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie od 02 marca 2016 r. do 16 maja 2016 r. wraz z informacją o wykonaniu uchwał rady.

czytaj więcej


09 maj
2016

PRZEDSZKOLAKI Z WIZYTĄ W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WIDUCHOWEJ

Z okazji Dnia Strażaka, obchodzonego 4 maja, wszystkie dzieci z Gminnego Przedszkola w Widuchowej, udały się 6 maja 2016r. do siedziby OSP Widuchowa. Celem zorganizowania spotkania było poszerzenie wiedzy przedszkolaków na temat tego trudnego i odpowiedzialnego zawodu strażaka. Prezes – Pan Tadeusz Gorący opowiadał o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaków oraz odpowiadał na pytania dzieci. Nie brakowało też przestróg przed nierozważnymi zabawami.

czytaj więcej


03 maj
2016

UROCZYSTOŚĆ 3 MAJA W GMINNYM PRZEDSZKOLU W WIDUCHOWEJ

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem państwowym, obchodzonym na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych, a także rozwijaniu poczucia przynależności narodowej.

czytaj więcej


28 kwi
2016

INFORMACJA O TERMINACH POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY WIDUCHOWA

1. W dniu 12 maja 2016 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki.
2. W dniu 13 maja 2016 r. o godz.11.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na XII Sesję Rady Gminy Widuchowa.

czytaj więcej