herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W  dniach 5-6 lipca b.r. Widuchowa gościła uczestników XXII Flisu Odrzańskiego. Celem Flisu Odrzańskiego jest promowanie turystycznego i rekreacyjnego zagospodarowania Odry w ramach działalności Ligi Morskiej i Rzecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich, integracja mieszkańców miast i gmin nadodrzańskich po stronach polskiej i niemieckiej wokół wspólnych spraw. Późnym popołubniem do nabrzeża w Widuchowej przypłynęła 90-metrowa tratwa wraz z towrzyszącymi jednostkami pływającymi. Tegoroczny Flis rozpoczął się w czeskiej miejscowości Bohumin, skąd wyruszyły pierwsze jednostki, które dołączyły w Ścinawie do głółwnej flotylli Flisu. Wójt Gminy Widuchowa  Anna Kusy - Kłos powitała załogi oraz kierownictwo Flisu: Panią Elżbietę Marszałek - Wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej, kpt. Włodzimierza Grycnera - Komodora Flisu oraz Retmana Pana Mieczysława Łabędzkiego.

W trakcie spotkania głos zabrała Elżbieta Marszalek, która podziękowała władzom Gminy oraz licznie przybyłym mieszkańcom Widuchowej za gorące powitanie oraz zapoznała uczestników z ideą i historią Flisu Odrzańskiego. Kapitan Włodzimierz Grycner przedstawił załogi, a następnie odczytał i przekazał na ręce wójt Anny Kusy - Kłos  "Memoriał dla Odry". W imieniu flisaków przywitał zebranych Mieczysław Łabędzki, pod którego kierunkiem co roku ulanowscy flisacy budują tratwę. Po części oficjalnej przedstawiciele Stowarzyszenia "Nadodrzańskie Klimaty" zaprosili uczestników flisu na gorący posiłek. Oprócz pysznego i aromatycznego widuchowskiego bigosu można było spróbowć przysmaków wiejskiej chaty. W czwartek rano pożegnaliśmy flisaków, którzy w drodze do Szczecina zatrzymali się na ostatnim postoju w Gryfinie.

Wpisany przez: Andrzej Stachura