herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 21 sierpnia 2018 r. odbyły się zarządzone przez Wójta Gminy Widuchowa Panią Annę Kusy - Kłos wybory uzupełniające w sołectwach, w których od kilku miesięcy mieliśmy wakat na stanowisku sołtysa. Od dzisiaj mamy sołtysów we wszystkich 14 sołectwach. 

Sołtysem Sołectwa Kłodowo została Pani Ewa Nadolińska.
Sołtysem Sołectwa Żarczyn została ponownie wybrana Pani Krystyna Sztuka.
Sołtysem Sołectwa Krzywin została ponownie wybrana Pani Jadwiga Mazur.

Gratulujemy wyboru wszystkim Paniom Sołtys. Pani Ewie Nadolińskiej życzymy powodzenia i sukcesów w nowej roli. Z zadowoleniem przyjęliśmy także ponowny wybór dotychczasowych sołtysów Krzywina i Żarczyna, którzy pozostaną na stanowisku do końca swojej 4-letniej kadencji i będą mogli sfinalizować w swoich sołectwach wszytkie zaplanowane przedsięwzięcia. Decyzja mieszkańców o ponownym wyborze sołtysów świadczy o ogromnym zaufaniu i poparciu ich działań i jest również wysoką oceną dotychczasowej pracy na rzecz sołectwa i lokalnej społeczności.

Wpisany przez: Andrzej Stachura