herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni  Państwo
Gmina Widuchowa przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. W przedmiotowym dokumencie zaplanowane zostaną działania, których celem będzie rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów. We wspólnym interesie mieszkańców gminy jest rzetelna identyfikacja problemów wraz ze wskazaniem przyczyn ich występowania. Dlatego zwracamy się do Państwa  z prośbą o pomoc przy realizacji tego trudnego zadania i prosimy o składanie propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Widuchowa na lata 2017-2023 na załączonym formularzu.


Formularze do pobrania:

Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego - doc
Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego - pdf
 

Wpisany przez: Andrzej Stachura