herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Pan Łukasz Kosmalski jednogłośną decyzją mieszkańców został wybrany sołtysem sołectwa Dębogóra na kadencję 2024-2029. W trakcie zebrania wybrano także radę sołecką w czteroosobowym składzie: Agnieszka Buczek, Magdalena Otachel, Paulina Olejniczak i Elżbieta Świder.
Sołtysowi i radzie sołeckiej życzymy sukcesów w pracy na rzecz mieszkańców Dębogóry.

Wpisany przez: Mariusz Gralak