herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

05 czerwca w Marwicach odbyło się zebranie wiejskie celem przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej. W zebraniu uczestniczyło 25 osób. I właśnie tyle głosów uzyskał dotychczasowy sołtys Zygmunt Dębski. W skład rady sołeckiej weszły następujące osoby: Jadwiga Wróbel, Helena Mysiak, Klaudia Wasilewska, Adrian Krupa i Norbert Grygorcewicz.
Sołtysowi i radzie sołeckiej życzymy pomyślności i pomysłowości w działaniach na rzecz społeczności Marwic.

Wpisany przez: Mariusz Gralak