herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Pan Stanisław Czyż został wybrany sołtysem sołectwa Pacholęta na kolejną kadencję. W zebraniu uczestniczyło 35 mieszkańców, którzy wybrali także pięcioosobową radę sołecką, w skład której weszli: Piotr Gmiński, Czesław Głowacki, Anita Stawierej, Karolina Kaczor i Justyna Czyż.
Sołtysowi i radzie sołeckiej życzymy wytrwałości i realizacji wielu pomysłów na rzecz mieszkańców Pacholąt.

Wpisany przez: Mariusz Gralak