herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 04 czerwca odbyło się zebranie wiejskie celem wybrania sołtysa i rady sołeckiej w Bolkowicach. W zebraniu uczestniczyło 43 mieszkańców, którzy spośród siebie wybrali na stanowisko sołtysa Panią Magdalenę Winiarską, która była jedyną kandydatką. W skład rady sołeckiej weszli: Agnieszka Król, Dorota Dobrychłop, Rafał Winiarski, Władysława Ćwirko i Andrzej Budkiewicz.
Pani sołtys i radzie sołeckiej składamy serdeczne gratulacje i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności Bolkowic.
Wyrazy uznania i podziękowania składamy dla Pana Jana Bachłaja, dotychczasowego sołtysa za wieloletnie zaangażowanie i wiele wspaniałych działań w sołectwie.

Wpisany przez: Mariusz Gralak