herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

1) W dniu 17 maja 2024 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty Rady Gminy Widuchowa.

2) W dniu 17 maja 2024 r. o godz.9.30 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa.

3) W dniu 17 maja 2024 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka posiedzeń:
1. Wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Komisji.
2. Analiza planów pracy Komisji na 2024 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak