herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gmina Widuchowa przystąpiła do Programu
Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora

Od 8 lutego 2016 r. przyjmujemy wnioski o wydanie kart. Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej przez mieszkańców Gminy Widuchowa.

Wsparciem objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci oraz osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem,
c) rodzinne domy dziecka.

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci, które po 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26 roku życia dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat na czas nieokreślony. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora na stronie internetowej www.rodzina.wzp.pl, w zakładce wykaz ulg.

Bliższych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej pok. nr 08 lub tel. 91 416 72 55 wew. 26.

Wpisany przez: Mariusz Gralak