herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

08 maj
2022

MAJOWY PIKNIK Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA W LUBICZU

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią obchody Dnia Strażaka zyskały wyjątkową, należną oprawę.

Dzięki zaangażowaniu Sołtysów, Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Urzędu Gminy Widuchowa obchody strażackiego święta w Lubiczu okazały się organizacyjnym sukcesem.

Uroczystość rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP Widuchowa i OSP Krzywin. Następnie odsłuchano hymn strażacki.

      

Słowo wstępne wygłosiła Sołtys Lubicza Pani Monika Niedźwiecka, która powitała wszystkich zebranych i przekazała głos ks. Janowi Karwathowi, a następnie Wójtowi Gminy Widuchowa Pawłowi Wróblowi.

Wójt w imieniu mieszkańców podziękował strażakom za ich trud i poświęcenie, a następnie wraz z przedstawicielami sołectw wręczył podziękowania i upominki. Osobne podziękowania złożono pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej doceniając ich poświęcenie w usuwanie awarii będących wynikiem lutowych wichur.

  

Następnie przeprowadzono konkursy sprawnościowe dla strażaków i zaproszonych gości.

    

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych na których czekały animacje, pokazy sprzętu strażackiego, ognisko i przejażdżka wozem strażackim.

    

Majówkowy piknik z okazji Dnia Strażaka w Lubiczu okazał się ogromnym sukcesem, a najważniejsze jest to, że z należytą estymą wyróżniono strażaków.

czytaj więcej