herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Na terenie Gminy Widuchowa działają 3 jednostki ochotniczej straży pożarnej: OSP Krzywin, OSP Ognica, OSP Widuchowa. Jednostki te funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Są umundurowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, przeznaczony w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Koszty wyposażenia, umundurowania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ponosi Gmina.

Wszystkie gminne jednostki OSP zrzeszone są w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZOSP RP), a dwie jednostki: OSP Krzywin i Widuchowa włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

  SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WIDUCHOWEJ
 

Lp Imię i nazwisko Funkcja
1. Anna Kusy-Kłos Prezes
2. Dariusz Filipiak Wiceprezes
3. Andrzej Winnik Wiceprezes
4. Mariusz Gralak Komendant Gminny
5. Adam Wypchło Skarbnik
6. Jan Berbeś Sekretarz
7. Zenon Pięta Członek
8. Marek Boruta Członek
9. Piotr Gierasimczyk Członek


Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Widuchowa zrzeszają ogółem 152 pełnoprawnych członków oraz 8 dziewcząt i 32 chłopców należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wszyscy strażacy są przeszkoleni w stopniu podstawowym. Przeszkoleni są również dowódcy sekcji, naczelnicy i operatorzy sprzętu. 16 strażaków ochotników jako nieliczni w województwie zachodniopomorskim pozytywnie ukończyło kurs ratowników medycznych.

 Swoje umiejętności i zaangażowanie wykazują corocznie poprzez udział w średnio 150 zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych, zarówno na terenie naszej Gminy jak i poza nią.
Działalność strażaków to nie tylko walka z pożarami. Jako użytkownicy i właściciele remiz, opiekują się budynkami, dokonują bieżących napraw, udostępniają pomieszczenia mieszkańcom. Są bardzo gospodarni, pracowici, potrafią pozyskiwać środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wymiernymi efektami są uzyskane dotacje z Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie na karosację samochodów z Widuchowej i Krzywina, jak również dotacje z Zarządu Wojewódzkiego ze Szczecina m.in. na zakup nożyc dla OSP Krzywin.
Strażacy, zwłaszcza z OSP Krzywin, chętnie uczestniczą w organizowanych imprezach na terenie Gminy Widuchowa: Krzywińskiej Lidze Biegów Przełajowych, Dniach Niepełnosprawnych w Rynicy, Jarmarku Widuchowskim i festynach.

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

10 grudnia

TRWA GLOSOWANIE NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ W PROGRAMIE SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.