herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gmina Widuchowa leży nad Odrą, na styku Doliny Dolnej Odry i Pojezierza Myśliborskiego. Pagórkowaty teren, z licznymi jeziorami jest atrakcyjny pod względem krajobrazowym, mało zurbanizowany, umożliwia zdrowy i spokojny wypoczynek. Oko cieszy malownicza roślinność, można również spotkać tutaj rzadkie okazy ptaków: bielików, kani rdzawej, bociana czarnego, żurawi.

Największym jednak bogactwem są ryby w Odrze i jeziorach: Kiełbicze, Lubicz, Lipienko, Parkowe, Kłodowskie, Wilczkowo, Leśne, Marzkowo, Lipiany, Sumy. Bogactwem tym, a zarazem rajem dla wędkarzy są liny, leszcze, szczupaki, sandacze, sumy, węgorze, płotki, karasie.

Chętnie odwiedzane i szczególnie ulubione miejsca to:

  • ujście Rurzycy do Odry pomiędzy Ognicą a Krajnikiem Dolnym,
  • kanały Międzyodrza,
  • odcinek Regalicy na wysokości miejscowości Marwice,
  • brzeg Odry od Ognicy w kierunku Widuchowej.

Przy okazji wyprawy na ryby zachęcamy do wycieczek pieszych i rowerowych oznakowanym szlakiem rowerowym.
Zapraszając do wędkowania, które uprawiane etycznie zapewnia wspaniały wypoczynek oraz daje dużo wrażeń i satysfakcji, przypominamy o obowiązku wykupienia zezwolenia w Rybackiej Spółdzielni Pracy "Regalica" w Gryfinie.

Adres:
Rybacka Spółdzielnia Pracy "Regalica"
ul. Flisacza 15a
tel./fax 91 416-34-22
e-mail: rsp.regalica@pro.onet.pl, biuro@rspregalica.pl
www.rspregalica.pl

Konto Bankowe Nr 35 1240 3855 1111 0000 4472 1011 w PKO S.A. I Oddział w Gryfinie