herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Witamy na szlaku!

Gmina Widuchowa obejmuje malownicze tereny nad Odrą. Krajobraz jest bardzo urozmaicony. Głęboka dolina Odry z bogactwem fauny i flory, doliny potoków ją zasilających, jeziora, wzgórza morenowe i lasy. Ziemia ta bogata jest także w zabytkowe kościoły, dwory i parki podworskie. Poznanie piękna tej ziemi ułatwiają szlaki rowerowe oddane do dyspozycji turystów .

Zapraszamy do odkrycia uroków naszej Gminy!

Szlak Nadodrzański- "Łabędzi"

 • (Gryfino) - Marwice - Widuchowa - Ognica - (Krajnik Dolny)
 • Kolor szlaku: zielony
 • Długość trasy:11,02 km
 • Drogi: asfaltowe, brukowane i gruntowe.

Na trasie

Marwice - wieś ulicowa, kościół ryglowy, neogotycki z XIXw. dąb szypułkowy o obw. 4,9m.
Bawarska Góra 43,2m n. p. m., punkt widokowy w paśmie Sarbskich Górek .

Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry obejmujący tereny leżące w Dolinie Odry pomiędzy Widuchową a Szczecinem, mokradła poprzecinane siecią kanałów i starorzeczy, łozowiska i lasy łęgowe. Park jest jednym z ostatnich w Europie Środkowej miejsc gdzie zachowała się unikatowa przyroda związana ze środowiskiem wodno-błotnym. Żyją tutaj m.in.: wydry, bobry, ale także sarny i jelenie; ponad 200 gatunków ptaków, w tym gatunki rzadkie jak: orzeł bielik, gadożer, kania ruda, batalion, wodniczka, żuraw. Rozlewiska Odry są miejscem odpoczynku ptaków przelatujących z i na południe.

Słowiańska Góra (Wendyjska Góra) 72,6 m n.p.m. Wyniosłość w paśmie Sarbskich Górek. Punkt widokowy na widły Odry Zachodniej i Regalicy, oraz okolice Widuchowej.

Widuchowa: wieś - siedziba gminy. W poł. XII w. książęcy gród kontrolujący żeglugę na Odrze. Prawa miejskie od 1347 r. do 1945 r.

Czytelny układ przestrzenny ulic i placu rynkowego, wzgórza zamkowego (XII - XIVw.),

Kościół p. w. najśw. Serca Pana Jezusa, z ciosów kamiennych, z XIII w. (przebudowany w XVII w.) z wieżą o konstrukcji ryglowej z barokowym hełmem z XVIII w.

Fragmenty murów zamkowych z XIIIw.

Domy mieszkalne o konstrukcji ryglowej, ul. Grunwaldzka 23-25-27-35.

Kamienica, z przełomu XIX i XX w., mieszcząca kiedyś restaurację, ul. Grunwaldzka 22

Szlak Nadodrzański - Wariant Terenowy

 • Wielki Ściek - Polanka nad Odrą - Ognica
 • Kolor szlaku: żółty.
 • Długość trasy: 2,42km
 • Trasa prowadzi drogami gruntowymi.

Na trasie

Punkty widokowe, polanka wypoczynkowa nad Odrą.

Północny Szlak Łącznikowy

 • Pacholeta Stacja PKP - Grodzisko - Marwice.
 • Kolor szlaku: niebieski.
 • Długość trasy: 4,75km.
 • Trasa prowadzi drogami gruntowymi.

Na trasie

Grodzisko i punkt widokowy na Dolinę Odry.

Południowy Szlak Łącznikowy

 • Ognica - Rynica - Krzywin Stacja PKP
 • Kolor szlaku: niebieski.
 • Długość trasy: 8,95km
 • Trasa prowadzi drogami asfaltowymi i gruntowymi.

Na trasie

Rynica wieś owalnicowa,
Kościół ryglowy z XVIIIw.
Cmentarz przykościelny,
Park dworski.
Krzywin wieś owalnicowa,
Kościół XV/XVI w. z XVIIIw. wieżą ryglową,
Cmentarz przykościelny.

Informacja Turystyczna: tel. (+48 +91) 416 72 81, tel. (+48 +91) 416 72 55

Rys historyczny

Widuchowa to jeden z najstarszych słowiańskich grodów nadodrzańskich. Dokument wystawiony 8 czerwca 1159 r. przez pierwszego Biskupa Pomorskiego Adalberta podaje iż w XII w. biegł przez Widuchową szlak handlowy. W XIII wieku Widuchowa posiadała własny targ, była typowym ośrodkiem rolniczym należącym do prywatnego właściciela. W wyniku utarczek między Piastami a Brandenburczykami, w 1278 r. Brandenburczycy przyłączyli Ziemię Widuchowska do swych terenów.

Widuchowa wróciła do księstwa Szczecińskiego dopiero w 1302 r., a 17 kwietnia 1347 r. z rąk księcia Barnima III otrzymała prawa miejskie. Wraz z przywilejami miasto otrzymało herb ( kolorowy rysunek - trzy wieże na wspólnym postumencie o kształcie mostu, pod mostem płynący po wodzie łabędź ) i pieczęć miejską.

W XV wieku na ziemiach Pomorza Zachodniego nastąpił zastój w handlu, rzemiośle i rolnictwie.

Początek XVII w. to okres osłabienia władzy państwowej na Pomorzu Zachodnim. Od 1648 r. Widuchowa była pod panowaniem Szwedów. Na mocy traktatu z 1679 r. część Księstwa Szczecińskiego położonego na prawym brzegu Odry, a wraz z nią Widuchowa przeszła we władanie Brandenburczyków.

Widuchowa była ważnym punktem etapowym w handlu zbożem. Zboże dowożono tu z Ziemi Pyrzyckiej, by następnie transportować je rzeką Odrą do Szczecina. Do dziś zachowały się liczne stodoły, w których wówczas magazynowano zboże. Wpłynęło to pozytywnie na rozwój rzemiosła.

Po 1718 r. powstało w Widuchowej sześć zakładów przędzalniczych. W 1872 r. wybudowano w mieście cukrownię a rok później linię kolejową łączącą Szczecin z Kostrzynem.

Mimo licznych pożarów ogarniających miasto oraz czterokrotnie wybuchającej epidemii cholery właśnie na XVIII i XIX w. przypada poważny rozwój miasta.

Podczas działań wojennych w 1945 r. miasto zostało zburzone w 80%. Od tego czasu Widuchowa przestała odgrywać rolę miasta (Ale nigdy nie odebrano jej formalnie praw miejskich!)