herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Łąki i pola marwickie stanowią ostoję wielu gatunków ptaków o wysokim stopniu zagrożenia. Do najważniejszych walorów tego obszaru należą noclegowiska gęsi i żurawi zaliczane do największych w Polsce. Znajdują się tu największe pod względem liczebności pierzowiska i zimowiska ptaków wodno - błotnych, także lęgowiska ptaków siewkowatych oraz kaczek. Teren ten stanowi również ważne miejsce rozrodu i bytowania płazów, głównie żab zielonych.

Blankowe Wzgórza to malownicze tereny ze śródpolnymi jeziorkami położonymi nieopodal ujęcia wody w Widuchowej. Na stromym zboczu od strony południowej występują rośliny kserotermiczne. Jest to jedno z najbardziej wysuniętych w Polsce na północ refugiów roślinności o charakterze kwietnego stepu, przybyłej niegdyś z Turyngii oraz wyżyn południowej Europy. Jednym z elementów stepu jest ostnica włosowata, gatunek narażony na wymarcie. Z tych powodów flora ta jest niezwykle cenna i należy ją traktować jako największą osobliwość geobotaniczną.

Kierując się na północ od wzgórza grodowego w Widuchowej, teren podnosi się dochodząc do 73 m npm. To właśnie tutaj znajdują się Sarbskie Górki. Słowiańska góra to najwyższa wyniosłość w paśmie Sarbskie Górki. Ze szczytu rozpościera się wspaniały widok na widły Odry Zachodniej i Regalicy oraz okolice Widuchowej.

Szczególnie cennym składnikiem roślinnościwystępującej na wzniesieniach jest świetlista dąbrowa, z gatunków znamionujących świetlistą dąbrowę zanotowano kłosownicę pierzastą, ciemiężyka białokwiatowego i dzwonka brzoskwiniolistnego. Jest to jedyne stanowisko tego zespołu na obszarze Gminy Widuchowa. 

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

29 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE - MIKOŁAJKI POD WIATĄ

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.