herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Łąki i pola marwickie stanowią ostoję wielu gatunków ptaków o wysokim stopniu zagrożenia. Do najważniejszych walorów tego obszaru należą noclegowiska gęsi i żurawi zaliczane do największych w Polsce. Znajdują się tu największe pod względem liczebności pierzowiska i zimowiska ptaków wodno - błotnych, także lęgowiska ptaków siewkowatych oraz kaczek. Teren ten stanowi również ważne miejsce rozrodu i bytowania płazów, głównie żab zielonych.

Blankowe Wzgórza to malownicze tereny ze śródpolnymi jeziorkami położonymi nieopodal ujęcia wody w Widuchowej. Na stromym zboczu od strony południowej występują rośliny kserotermiczne. Jest to jedno z najbardziej wysuniętych w Polsce na północ refugiów roślinności o charakterze kwietnego stepu, przybyłej niegdyś z Turyngii oraz wyżyn południowej Europy. Jednym z elementów stepu jest ostnica włosowata, gatunek narażony na wymarcie. Z tych powodów flora ta jest niezwykle cenna i należy ją traktować jako największą osobliwość geobotaniczną.

Kierując się na północ od wzgórza grodowego w Widuchowej, teren podnosi się dochodząc do 73 m npm. To właśnie tutaj znajdują się Sarbskie Górki. Słowiańska góra to najwyższa wyniosłość w paśmie Sarbskie Górki. Ze szczytu rozpościera się wspaniały widok na widły Odry Zachodniej i Regalicy oraz okolice Widuchowej.

Szczególnie cennym składnikiem roślinnościwystępującej na wzniesieniach jest świetlista dąbrowa, z gatunków znamionujących świetlistą dąbrowę zanotowano kłosownicę pierzastą, ciemiężyka białokwiatowego i dzwonka brzoskwiniolistnego. Jest to jedyne stanowisko tego zespołu na obszarze Gminy Widuchowa.