herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

30 % obszaru gminy Widuchowa to lasy. Rozległe kompleksy leśne zachowały się w południowej (Nadleśnictwo Myślibórz) a zwłaszcza południowo-zachodniej części terenu gminy - Nadleśnictwo Chojna. Lasy obecne są też przy północnej i północno-zachodniej granicy gminy i wchodzą w skład Nadleśnictwa Gryfino. W składzie drzewostanowym dominującą rolę pełni sosna 66,7 %, brzoza 9,3%, dąb 8,4% oraz olsza. Pozostałe gatunki to buk, topola, buk, modrzew, świerk.

Wszystkie mikrokrajobrazy leśne na terenie Gminy Widuchowa uznane zostały przez zespól opracowujący Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Widuchowa jako krajobrazy naturalne o bardzo wysokich wartościach przyrodniczych. Wybitną wartością przyrodniczą są obszary leśne reprezentowane przez żyzną buczynę niżową, ubogą buczynę niżowa oraz lasy bukowo-dębowe. Szczególnie barwnie i zachęcająco do leśnych spacerów oraz udanych zdjęć inspirują buczyny jesienną porą. 

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

29 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE - MIKOŁAJKI POD WIATĄ

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.