herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Niewątpliwą atrakcją turystyczną Gminy Widuchowa jest Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry. Obejmuje on swym zasięgiem niemal cały teren Międzyodrza. Łączna powierzchnia parku wynosi 5.632 ha.z czego 2.553 ha.znajduje się na terenie naszej gminy. Cały teren parku pocięty jest gęstą siecią starorzeczy i mniej lub bardziej drożnych kanałów. Jest to największe w Europie Środkowej torfowisko z florą i fauną niespotykaną już w ujściu innych rzek europejskich.

Świat roślinny parku obejmuje ponad trzysta gatunków. Roślinność wodną reprezentują rośliny rzadkie w Europie, a w wielu krajach wymarłe. Należą do nich między innymi: grzybieńczyk wódny i salwinia pływająca. Poza tym występuje tu wiele rzadkich i chronionych roślin nadwodnych, szuwarowych,turzycowiskowych i bagnistych łąk. Należą do nich: grzybienie białe, grążel żółty, arcydzięgiel nadbrzeżny, bobrek trójlistkowy, wilczomlecz błotny.

Największą grupę zwierząt w parku stanowią ptaki (226 gatunków, tj. ok. połowy krajowych gatunków). Z gatunków lęgowych ptaków zagrożonych w skali Europy są tu: orzeł bielik, kania czarna, bąk, żuraw, derkacz, płaskonos, cyranka, czapla siwa, wąsatka, wodnik, brzęczka, kania ruda,wodniczka, strumieniówka, świerszczak, błotniak łąkowy, sowa błotna,podróżniczek, dudek. Z ssaków występują tu m.in. bóbr, wydra i popielica.

Najcenniejsze wartości przyrodnicze i krajoznawcze objęte są ochroną rezerwatową. Elementem najbardziej charakterystycznym i wyróżniającym się parku jest przełomowa dolina Odry ze stromymi, wysokimi zboczami, które należą do największych w Polsce Północnej koncentracji zbiorowisk roślin kserotermicznych.

Obszar strefy ochronnej parku charakteryzuje się znaczną ilością obiektów zabytkowych. Bogatą przeszłość tych terenów odzwierciedlają obiekty architektury, budownictwa, parki, cmentarze, grodziska.