herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WIDUCHOWEJ
adres: ul.Barnima III/1
74-120 Widuchowa
telefon: (91) 416-71-15
fax: (91) 416-71-36
www.zswiduchowa.pl    
e-mail: zs.widuchowa@wp.pl

Szkolny serwis sportowy: www.zswiduchowa.cba.pl

Dyrektor: mgr Stanisław Domaradzki
Wicedyrektor: mgr Barbara Kwaśniak

Od 1 września 2003 r. w budynku przy ul. Barnima III/1 w Widuchowej funkcjonuje Zespół Szkół. W skład Zespołu Szkół wchodzi Publiczna  Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera i Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego. Od roku 2009 istnieje oddział przedszkolny. Pod okiem 48 nauczycieli kształci się  266 uczniów w szkole podstawowej w tym, w oddziale przedszkolnym 13 uczniów, w gimnazjum 168 uczniów.

Szkoła  posiada kompleks sportowo-rekreacyjny „Orlik” oraz własną halę sportową z trybunami na ponad 200 osób. Uczniowie mają do dyspozycji boisko do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej. W sali gimnastycznej odbywają się zajęcia taneczno – ruchowe oraz turnieje piłkarskie dla młodzieży. Sala gimnastyczna posiada szatnie z natryskami. W obiekcie mieści się także sala do gimnastyki korekcyjnej, a także siłownia.

Szkoła wyposażona jest również w  stołówkę prowadzoną przez firmę zewnętrzną oraz posiada zaplecze gastronomiczne, w którym odbywają się zajęcia kulinarne.

Uczniowie korzystają z sali nagrań, gdzie pod kierunkiem nauczyciela  muzyki, ćwiczą swoje umiejętności wokalne oraz umiejętności gry na instrumentach.

W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna prowadzona przez pedagoga, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne. W Zespole Szkół organizuje się akademie i apele związane z kulturą i tradycja polską, na przykład: uroczystości z okazji Święta Niepodległości, Dnia Edukacji Narodowej, pasowanie na ucznia, jasełka, uroczyste pożegnanie absolwentów .

Współpraca polsko-niemiecka

We wrześniu 2002 r. doszło do podpisania Umowy Partnerskiej pomiędzy szkołą w Gehrde a szkołą w Widuchowej, która zapoczątkowała nasze wzajemne kontakty. Umowa zawiera postanowienia dotyczące współpracy i wymiany uczniowskiej.  Liczne wizyty uczniów i nauczycieli niemieckich w naszej szkole, jak i nasze wyjazdy go Gehrde spowodowały dalsze zacieśnienie przyjaznych stosunków oraz pozwoliły dzieciom lepiej poznać kulturę i zwyczaje panujące w naszych krajach.  Dotychczas odbyło się 24 spotkań i rewizyt polsko- niemieckich.

Zajęcia pozalekcyjne

W Zespole Szkół organizowane są zajęcia wyrównawcze ze wszystkich przedmiotów, koła zainteresowań, prowadzona jest Szkolna Liga Piłki Nożnej i Szkolny Klub Sportowy. Działa Szkolny Klub Rowerowy, Grupa ”Szperaczy”, która zajmuje się odkrywaniem zabytków historycznych naszej gminy oraz zespół teatralny. W ciągu roku szkolnego odbywają się cykliczne imprezy np., Konkurs Piosenki Angielskiej „Eye”, konkurs piosenki „Zuzia” oraz Gminny Konkurs Recytatorski.

Samorząd Uczniowski

Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów Szkoły. Praca w Samorządzie uczy działań prospołecznych, samorządności. Uczniowie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych oraz w corocznym sprzątaniu brzegów Odry.

Samorząd  zaproponował losowanie „ Szczęśliwego numerka”, ciepłą herbatę dla uczniów w okresie zimowym, organizuje dyskoteki i turnieje. Tak, jak w latach ubiegłych, wolontariusze włączyli się do organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Świetlice szkolne

Przy Zespole Szkół prowadzona jest świetlica dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.  Dzieci mają zorganizowane przywozy i odwozy ze szkoły przez firmę zewnętrzną. Odsetek uczniów dojeżdżających do szkoły wynosi  68 % są to osoby z kilkunastu miejscowości należących do obwodu Zespołu Szkół.