herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W imieniu Wójt Gminy Widuchowa Anny Kusy-Kłos serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych z terenu Gminy Widuchowa na spotkanie poświęcone współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, którego celem jest również rozmowa nt. „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”.
Na terenie Gminy Widuchowa nie brakuje ciekawych inicjatyw grup nieformalnych, aktywnych stowarzyszeń, energetycznych kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych, czy ochotniczych straży pożarnych dlatego bardzo serdecznie zapraszamy 22 października 2019 r. (wtorek) na godzinę 16.00 do Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8.
Porozmawiamy o Państwa potrzebach, spostrzeżeniach, pomysłach na współpracę i projekty, a także modelu współpracy, który jest wzorem do naśladowania.

Wpisany przez: Mariusz Gralak