herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry dotyczy obowiązku ciążącym na właścicielach nieruchomości polegającym na wyposażenia nieruchomości w pojemniki:

 1. Wszystkie nieruchomości jednorodzinne oraz wielorodzinne (do 7 mieszkań):
  - pojemnik na odpady zmieszane (ten już posiadasz!)
  - pojemnik brązowy z napisem „BIO” na odpady ulegające biodegradacji* (ten należy zakupić!).
  Maksymalna pojemność pojemnika na BIO do 240 litrów
  *  nieruchomość jednorodzinna nie musi mieć pojemnika na BIO, jeżeli posiada przydomowy kompostownik
   
 2. Wszystkie nieruchomości wielorodzinne tj. gdy w budynku wyodrębnionych jest 8 mieszkań lub więcej muszą zostać wyposażone w co najmniej 5 pojemników na odpady komunalne !!!
  - pojemniki muszą spełniać polską normę PN-EN 840 oraz mieć odpowiednią pojemność, kolor oraz napis:
  * odpady zmieszane (czarny)
  * metale i tworzywa sztuczne (żółty)
  * szkło (zielony)
  * papier (niebieski)
  * BIO (brązowy)

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATÓW DO POBRANIA PONIŻEJ

Nieruchomości jednorodzinne oraz wielorodzinne (do 7 mieszkań)

Nieruchomości wielorodzinne tj. gdy w budynku wyodrębnionych jest 8 mieszkań lub więcej

Wpisany przez: Mariusz Gralak

 • Galerie zdjęć
 • Zapytaj Wójt

10 grudnia

TRWA GLOSOWANIE NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ W PROGRAMIE SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.