herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Komunikat Związku Gmin Dolnej Odry dotyczy obowiązku ciążącym na właścicielach nieruchomości polegającym na wyposażenia nieruchomości w pojemniki:

 1. Wszystkie nieruchomości jednorodzinne oraz wielorodzinne (do 7 mieszkań):
  - pojemnik na odpady zmieszane (ten już posiadasz!)
  - pojemnik brązowy z napisem „BIO” na odpady ulegające biodegradacji* (ten należy zakupić!).
  Maksymalna pojemność pojemnika na BIO do 240 litrów
  *  nieruchomość jednorodzinna nie musi mieć pojemnika na BIO, jeżeli posiada przydomowy kompostownik
   
 2. Wszystkie nieruchomości wielorodzinne tj. gdy w budynku wyodrębnionych jest 8 mieszkań lub więcej muszą zostać wyposażone w co najmniej 5 pojemników na odpady komunalne !!!
  - pojemniki muszą spełniać polską normę PN-EN 840 oraz mieć odpowiednią pojemność, kolor oraz napis:
  * odpady zmieszane (czarny)
  * metale i tworzywa sztuczne (żółty)
  * szkło (zielony)
  * papier (niebieski)
  * BIO (brązowy)

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATÓW DO POBRANIA PONIŻEJ

Nieruchomości jednorodzinne oraz wielorodzinne (do 7 mieszkań)

Nieruchomości wielorodzinne tj. gdy w budynku wyodrębnionych jest 8 mieszkań lub więcej

Wpisany przez: Mariusz Gralak