herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego powoli staje się faktem. Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji w Widuchowej w wysokości 318 427,34 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 398 034,18 zł, z czego 20% stanowi wkład własny Gminy Widuchowa w wysokości 79 606,84 zł.

Inwestycje w powiecie gryfińskim realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

  • przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach – dofinansowanie z FDS dla powiatu gryfińskiego - 2,1 mln zł; całkowita wartość inwestycji to 3 mln zł;
  • przebudowa drogi gminnej nr 410031Z łączącej miejscowość Steklinko z drogą wojewódzką nr 121. Dofinansowanie z FDS dla Gminy Gryfino - 4,2 mln zł; wartość inwestycji to 8,4 mln zł;
  • przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna. Dofinansowanie z FDS dla Gminy Chojna - 529,5 tys. zł; wartość inwestycji: 882,5 tys. zł;
  • budowa nawierzchni dróg osiedlowych z dwustronnych chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań - etap I ul. Królowej Jadwigi i częściowo ul. K. Jagiellończyka. dofinansowanie z FDS dla Gminy Mieszkowice - 542 tys. zł; wartość inwestycji: ponad 1 mln zł;
  • przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego. Dofinansowanie z FDS dla Gminy Widuchowa - 318 tys. zł; wartość inwestycji: 398 tys. zł;

Wpisany przez: Mariusz Gralak