herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego powoli staje się faktem. Dziś w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji w Widuchowej w wysokości 318 427,34 zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Całkowity koszt przedsięwzięcia to 398 034,18 zł, z czego 20% stanowi wkład własny Gminy Widuchowa w wysokości 79 606,84 zł.

Inwestycje w powiecie gryfińskim realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

  • przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach – dofinansowanie z FDS dla powiatu gryfińskiego - 2,1 mln zł; całkowita wartość inwestycji to 3 mln zł;
  • przebudowa drogi gminnej nr 410031Z łączącej miejscowość Steklinko z drogą wojewódzką nr 121. Dofinansowanie z FDS dla Gminy Gryfino - 4,2 mln zł; wartość inwestycji to 8,4 mln zł;
  • przebudowa drogi nr 427006Z ul. Dojazdowa w miejscowości Chojna. Dofinansowanie z FDS dla Gminy Chojna - 529,5 tys. zł; wartość inwestycji: 882,5 tys. zł;
  • budowa nawierzchni dróg osiedlowych z dwustronnych chodnikiem z kostki betonowej na ulicach Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań - etap I ul. Królowej Jadwigi i częściowo ul. K. Jagiellończyka. dofinansowanie z FDS dla Gminy Mieszkowice - 542 tys. zł; wartość inwestycji: ponad 1 mln zł;
  • przebudowa ulicy Mickiewicza w Widuchowej na odcinku od ulicy Szkolnej do ulicy Krasickiego. Dofinansowanie z FDS dla Gminy Widuchowa - 318 tys. zł; wartość inwestycji: 398 tys. zł;

Wpisany przez: Mariusz Gralak

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

10 grudnia

TRWA GLOSOWANIE NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ W PROGRAMIE SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.