herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

1. W dniu 10 września 2019 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej.

Tematyka kontroli:
Kontrola przyznawania i realizacji zasiłków celowych za 2017 i 2018 r. Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi- kontrola realizacji usług opiekuńczych za rok 2017 i 2018.

2. W dniu 12 września 2019 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące kontroli Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju.

Tematyka kontroli:
1.Kontrola świetlic wiejskich w Ognicy, Krzywinie i Żelechowie. Kontrola przeprowadzonych inwestycji w zakresie remontów i modernizacji.
2. Kontrola wykonania zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Pacholęta, Ognica i Żarczyn (PROW 2010 r.)”  w latach 2010 – 2019.
3.Kontrola wykonania zadania inwestycyjnego w ramach projektu „Wzrost znaczenia kultury  na wsi – rozbudowa świetlicy w Żelechowie (RPO WZ)”  w latach 2010 – 2019.

Wpisany przez: Mariusz Gralak