herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 02 września 2019 r. odbyły się uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w ośmioklasowych szkołach podstawowych w Widuchowej i Krzywinie oraz w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. W uroczystościach wzięła udział Wójt Gminy Pani Anna Kusy- Kłos.
W Szkole Podstawowej w Widuchowej gospodarzem uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego był nowo powołany dyrektor szkoły Pan Paweł Wróbel, który w swoim wystąpieniu powitał uczniów, nauczycieli i rodziców oraz zadeklarował swoje pełne wsparcie oraz wsparcie nauczycieli w procesie kształcenia i wychowania uczniów, który ma na celu ich wszechstronny rozwój i osiągnięcie sukcesu. Podkreślił ogromną rolę rodziców i zachęcił do aktywnej i owocnej współpracy ze szkołą.

W Szkole Podstawowej w Krzywinie podczas uroczystego apelu odbyła się ceremonia pasowania na ucznia pierwszoklasistów. Zanim to nastąpiło najmłodsi uczniowie zaprezentowali się przed szkolną społecznością w krótkim programie artystycznym. Aktu pasowania na ucznia dokonała Pani Marta Karasińska, która od  1 września 2019 r. pełni obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

 

Nowy rok szkolny rozpoczęły także dzieci w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej. Uroczystość poprowadziła dyrektor przedszkola Pani Barbara Szczawik, która powitała wszystkich zgromadzonych, a szczególnie najmłodszych przedszkolaków i ich rodziców. Podczas apelu miała miejsce jeszcze jedna wyjątkowa uroczystość: Pani Wójt Anna Kusy - Kłos wręczyła nauczycielce przedszkola Pani Bożenie Korczyńskiej Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wyższy stopień awansu zawodowego - stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskały także Panie Małgorzata Kos i  Anna Sojka-Durejko. Gratulujemy!

Wpisany przez: Andrzej Stachura