herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku z zakończeniem prac związanych z realizacją inwestycji pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Widuchowa oraz wyposażenia stacji uzdatniania wody w Krzywinie" uprzejmie informujemy, iż w dniach 04 - 05 września 2019 r. odbędzie się odbiór końcowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Prosimy właścicieli posesji o obecność w podanym terminie.

Do pobrania: Informacja o terminie odbioru oczyszczalni przydomowych

Wpisany przez: Andrzej Stachura