herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 10 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy - Kłos ogłosiła Konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Szafera w Widuchowej i dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie.

Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych upływa w dniu 25 czerwca o godz. 15:15. Dokumenty należy składać w  zamkniętych kopertach na  adres: Urząd Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, Referat Organizacyjny,  pok. Nr 11.

Szczegóły w ogłoszeniach:

Ogłoszenie - Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Widuchowej

Ogłoszenie - Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie

 

Wpisany przez: Andrzej Stachura