herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 12 czerwca 2019 r. o godz.10.30 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Samorządu i Oświaty oraz Komisji Finansów i Gospodarki.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na VII Sesję Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak