herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 przez miejscowość Krzywin w gminie Widuchowa. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA. Wartość inwestycji to kwota 12,4 mln złotych. W dniu 9 maja 2019 r. w Krzywinie w pobliżu przejazdu kolejowego odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy firmie MALDROBUD. Uroczystego przekazania placu budowy w imieniu inwestora dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Ogierd Geblewicz, któremu towarzyszyli Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber i Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Krzysztof Ziętek. Wykonawcę - Spółkę MALDROBUD reprezentowali Właściciel Edward Malinowicz i Prezes Zarządu Spółki Łukasz Malinowicz.

W tak ważnym dniu nie zabrakło przedstawicieli władz i lokalnej społeczności. Gminę Widuchowa reprezentowali Wójt Anna Kusy - Kłos, Dariusz Filipiak - Przewodniczący Rady Gminy i Sołtys Sołectwa Krzywin Jadwiga Mazur. W uroczystości wzięli udział Ewa Dudar - Wicestarosta Gryfiński i Artur Nycz radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, pracownicy Zarządu dróg, przedstawiciele mediów i mieszkańcy Krzywina.

W swoim wystąpieniu Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił ogromne znaczenie inwestycji drogowych w poprawę jakości życia mieszkańców naszego województwa oraz dużą rolę współpracy transgranicznej w pozyskiwaniu funduszy europejskich na inwestycje infrastrukturalne na Pomorzu Zachodnim. 

Wójt Anna Kusy - Kłos w imieniu mieszkańców podziękowała Panu Marszałkowi oraz Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego za ogromne zaangażowanie, determinację i starania, aby doprowadzić do realizacji tej ważnej dla naszego powiatu i gminy inwestycji.

Obecna inwestycja to już trzeci etap przebudowy drogi wojewódzkiej 122 w gminie Widuchowa (a drugi w Krzywinie). W pierwszym etapie inwestycji dofinansowanej z Programu INTERREG VA zakończonym w roku 2011. zmodernizowano odcinek drogi w miejscowości Krzywin w ciągu ulicy Królewieckiej, w drugim etapie w roku 2012. odcinek przebiegający przez miejscowość Żarczyn. Obecny trzeci etap przebudowy obejmie dwa odcinki drogi 122 - ulicę Widuchowską do przejazdu kolejowego w Krzywinie i odcinek drogi pomiędzy Krzywinem a Kłodowem. Zakończenie inwestycji zaplanowano na dzień 16 października 2020 r. 

Wpisany przez: Andrzej Stachura