herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 122 przez miejscowość Krzywin w gminie Widuchowa. Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA. Wartość inwestycji to kwota 12,4 mln złotych. W dniu 9 maja 2019 r. w Krzywinie w pobliżu przejazdu kolejowego odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy firmie MALDROBUD. Uroczystego przekazania placu budowy w imieniu inwestora dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Ogierd Geblewicz, któremu towarzyszyli Dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Michał Żuber i Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie Krzysztof Ziętek. Wykonawcę - Spółkę MALDROBUD reprezentowali Właściciel Edward Malinowicz i Prezes Zarządu Spółki Łukasz Malinowicz.

W tak ważnym dniu nie zabrakło przedstawicieli władz i lokalnej społeczności. Gminę Widuchowa reprezentowali Wójt Anna Kusy - Kłos, Dariusz Filipiak - Przewodniczący Rady Gminy i Sołtys Sołectwa Krzywin Jadwiga Mazur. W uroczystości wzięli udział Ewa Dudar - Wicestarosta Gryfiński i Artur Nycz radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, pracownicy Zarządu dróg, przedstawiciele mediów i mieszkańcy Krzywina.

W swoim wystąpieniu Marszałek Olgierd Geblewicz podkreślił ogromne znaczenie inwestycji drogowych w poprawę jakości życia mieszkańców naszego województwa oraz dużą rolę współpracy transgranicznej w pozyskiwaniu funduszy europejskich na inwestycje infrastrukturalne na Pomorzu Zachodnim. 

Wójt Anna Kusy - Kłos w imieniu mieszkańców podziękowała Panu Marszałkowi oraz Radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego za ogromne zaangażowanie, determinację i starania, aby doprowadzić do realizacji tej ważnej dla naszego powiatu i gminy inwestycji.

Obecna inwestycja to już trzeci etap przebudowy drogi wojewódzkiej 122 w gminie Widuchowa (a drugi w Krzywinie). W pierwszym etapie inwestycji dofinansowanej z Programu INTERREG VA zakończonym w roku 2011. zmodernizowano odcinek drogi w miejscowości Krzywin w ciągu ulicy Królewieckiej, w drugim etapie w roku 2012. odcinek przebiegający przez miejscowość Żarczyn. Obecny trzeci etap przebudowy obejmie dwa odcinki drogi 122 - ulicę Widuchowską do przejazdu kolejowego w Krzywinie i odcinek drogi pomiędzy Krzywinem a Kłodowem. Zakończenie inwestycji zaplanowano na dzień 16 października 2020 r. 

Wpisany przez: Andrzej Stachura

  • Galerie zdjęć
  • Zapytaj Wójt

10 grudnia

TRWA GLOSOWANIE NA INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ W PROGRAMIE SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021

09 grudnia

UWAGA !!! W DNIACH 11-13 GRUDNIA PRZEJAZD KOLEJOWY W KRZYWINIE BĘDZIE ZAMKNIĘTY.

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY WIDUCHOWA

06 grudnia

INFORMACJA O TERMINIE POSIEDZENIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI RADY GMINY WIDUCHOWA

05 grudnia

KOMUNIKAT STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W SPRAWIE ZMIANY CZASU PRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

30 lipca

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZKU WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI NA ODPADY SELEKTYWNE

18 listopada

TABLICE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W PARKU CZCIBORA.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O SPOTKANIU KONSULTACYJNYM Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NT. PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

14 listopada

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIDUCHOWA O KONSULTACJACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2020 ROK.

13 listopada

ZAPROSZENIE NA WYDARZENIE SŁOWNO-MUZYCZNE „BALLADA O FRANKU PIESIKU”

02 listopada

11 LISTOPADA ZAPRASZAMY NA WIECZORNICĘ NIEPODLEGŁOŚCIOWĄ

31 października

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE LINII KOMUNIKACYJNEJ NA TRASIE GRYFINO - CZARNÓWKO- PACHOLĘTA- MARWICE

30 października

Sprostowanie informacji zamieszczonej w dniu 11.10.2019 r. dotyczącej linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE – GRYFINO.

29 października

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „ZAKUP FABRYCZNIE NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH DLA JEDNOSTEK OSP W WIDUCHOWEJ I KRZYWINIE”

26 października

XVIII FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ EYE JUŻ ZA NAMI.